THÔNG TIN LIÊN HỆ


  • Tên trụ sở: Chi nhánh Công ty TNHH MTV ĐT & PT Nông nghiệp Hà Nội – Xí nghiệp Bắc Hà
  • Địa chỉ: Thôn Nhì – xã Vân Nội – huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 024 38834361
  • Website: http://bachahadico.vn