Xí nghiệp Bắc Hà

Xí nghiệp Bắc Hà ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19


Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chi nhánh Công ty TNHH MTV ĐT & PTNN Hà Nội – Xí nghiệp Bắc Hà đã vận động toàn thể CB-CNLĐ trong toàn Xí nghiệp ủng hộ 01 ngày lương, với số tiền quyên góp được  8.775.000 đồng.

Ngoài ra, Xí nghiệp đã ủng hộ Hội chữ thập đỏ huyện Đông Anh tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bằng hàng hóa trị giá 8.000.000 đồng, ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid – 19 xã Nam Hồng: 2.000.000 đồng, ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid – 19 xã Vân Nội: 1.000.0000 đồng và ủng hộ bằng hiện vật, hàng hóa cho chốt kiểm soát dịch bệnh tại Khu tập thể của Xí nghiệp trị giá 2.000.000 đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Chi nhánh Công ty TNHH MTV ĐT&PT Nông nghiệp Hà Nội – Xí Nghiệp Bắc Hà nhằm chung tay sẻ chia, góp phần đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid -19.