Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới


Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ về công tác phát triển đảng viên, được sự quan tâm của Chi bộ Văn phòng và các cấp bộ Đảng; Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Ngô Vĩnh Cường; Và được sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đảng viên trong toàn chi bộ, các đồng chí trong ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn công ty.

Hôm nay, ngày 09/04/2018, Chi bộ văn phòng đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Ngô Vĩnh Cường

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Hưng – bí thư Đảng bộ, đồng chí Dương Thành Chung–phó bí thư Đảng bộ, giám đốc Xí nghiệp Bắc Hà, các đồng chí trong Đảng bộ bộ phận, chi bộ văn phòng.

Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức trang trọng và đúng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thay mặt Chi bộ Văn phòng, đồng chí Dương Thành Chung bí thư chi bộ lên công bố quyết định và trao quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Ngô Vĩnh Cường.