Xí nghiệp Bắc Hà

Tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019


Ngày 09/01/2019, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Nông nghiệp Hà Nội – Xí nghiệp Bắc Hà đã tiến hành Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Tới dự Hội nghị có Ông Lê Văn Tuấn –TGĐ Công ty TNHH MTV ĐT & PTNN Hà Nội (Hadico); Ban giám đốc Xí nghiệp Bắc Hà, cùng toàn thể CBCNV trong Xí nghiệp.

Tại Hội nghị, Ông Dương Thành Chung – Giám đốc Xí nghiệp Bắc Hà đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

( Ông Nguyễn Thế Hưng điều hành Hội nghị )

( Ông Dương Thành Chung trình bày báo cáo tại Hội nghị )

Toàn thể CB-CNV tham dự đã nhất trí cao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Hội nghị đề ra, phát động các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, tạo tiền đề phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.