Nông Nghiệp Xanh – Sản Phẩm Sạch

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Xí nghiệp Bắc Hà đã góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp thủ đô Hà Nội. Trong công cuộc CNH-HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay. Xí nghiệp Bắc Hà cũng đã chuyển mình để vươn tới một tầm cao mới. Với việc cung cấp THỰC PHẨM AN TOÀN, chúng tôi sẽ đem đến nguồn dinh dưỡng đảm bảo, góp phần bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của bạn và gia đình.

Lễ ký kết hợp tác giữa Xí nghiệp Bắc Hà và Tập đoàn Nam Việt

Lễ ký kết hợp tác giữa Xí nghiệp Bắc Hà và Tập đoàn Nam Việt […]

Xí nghiệp Bắc Hà khai trương “Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm”

Xí nghiệp Bắc Hà khai trương “Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm” […]

Khai trương Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm

Khai trương Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm TƯNG BỪNG KHUYẾN MÃI […]

XÍ NGHIỆP BẮC HÀ

  • Địa chỉ: Vân Nội - Đông Anh - Hà Nội
  • Điện thoại: 0243 883 4361
  • Mã số thuế: 0100103305-019

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI