Nông Nghiệp Xanh – Sản Phẩm Sạch

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Xí nghiệp Bắc Hà đã góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp thủ đô Hà Nội. Trong công cuộc CNH-HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay. Xí nghiệp Bắc Hà cũng đã chuyển mình để vươn tới một tầm cao mới. Với việc cung cấp THỰC PHẨM AN TOÀN, chúng tôi sẽ đem đến nguồn dinh dưỡng đảm bảo, góp phần bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của bạn và gia đình.

Lễ ký kết hợp tác giữa Xí nghiệp Bắc Hà và Tập đoàn Nam Việt

Lễ ký kết hợp tác giữa Xí nghiệp Bắc Hà và Tập đoàn Nam Việt […]

Xí nghiệp Bắc Hà khai trương “Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm”

Xí nghiệp Bắc Hà khai trương “Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm” […]

Khai trương Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm

Khai trương Trung tâm giao dịch và giới thiệu sản phẩm TƯNG BỪNG KHUYẾN MÃI […]

Sản phẩm Bắc Hà cung cấp đảm bảo quy trình VSATTP. Dịch vụ của Bắc Hà rất tốt. Đó là lí do chúng tôi đã găn bó với Bắc Hà gần 10 năm qua
Lê Văn Sặc
Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Nhật Lâm
Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có rất nhiều kinh nghiệm và bài học thực tiễn quý báu.
Phan Hải Yến
Giám đốc - Công ty TNHH Đại Hưng Thịnh

XÍ NGHIỆP BẮC HÀ

  • Địa chỉ: Vân Nội - Đông Anh - Hà Nội
  • Điện thoại: 0243 883 4361
  • Mã số thuế: 0100103305-019

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI